Към Мултимедийния център са дигитализирани различни периодични издания, с някои от които центърът разполага, а други са предоставени от Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" в рамките на съвместната дейност по различни проекти. Дигитализацията и описанието са извършени от студенти и докторанти от специалност "История" на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград.

Центърът поддържа база данни от цифрови изображения на документи, фотографии, кинопрегледи, фонодокументи и др. Екипът е и сред създателите на първото българско електронно историческо списание "Известия по история".

Дигитализирани архивни справочници: 112 публикувани инвентарни описи и каталози, както и юбилейни издания. В дигиталния масив от справочници са включени издания от държавните архиви в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кюстендил, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол , както и от Централния държавен архив.