В мултимедийния център са дигитализирани повече от 1000 писмени документа от различни архивни фондове, лични сбирки, колекции и теренни проучвания.

Съвместно с Държавен архив - Габрово са сканирани и описани протоколни книги на Благотворителното дружество „Майчина грижа” (ДА-Габрово, Ф. 309К, оп. 1, а.е. 3, 4 и 5) и преписки на Девическия манастир (ДА-Габрово, Ф. 186К, оп. 1, а.е. 1 и 2).

Студентите по история Камелия Иванова, Веселин Гроздев, Иванка Ованезова, Евелина Миткова, Станислав Филипов, Анастасия Кирилова и Сергей Вучков в продължение на 9 месеца дигитализираха архивни документи в Центрания държавен архив, в Държавния архив-Благоевград и в мултимедийния център в Югозападния университет “Неофит Рилски” по проекта: “Научноинформационен комплекс „Дигитални архиви“ – съвременни перспективи за научно обръщение на националното документално наследство (МОН, 2007-2009, Конкурс „Научна инфраструктура).

В Лабораторията за научни изследвания, обучение и практически семинари по история и архивистика в Държавен архив-Благоевград е дигитализиран личният фонд на инж. Никола Димков.

 

 

ОБРАТНО КЪМ РЕСУРСИ