Центърът досега е участвал в реализирането на следните изложби:

 

 

 

ПРОБИВИ В СТЕНАТА (Рисунки от концлагера в Белене)

Петър Байчев

***

ВАСИЛ ШАРКОВ И ГОРНА ДЖУМАЯ

85 години от издаването на първата история на града "Град Горна Джумая - минало и настояще"

***

60 ГОДИНИ ДЪРЖАВЕН АРХИВ - БЛАГОЕВГРАД

***

"СТИГА ВЕЧЕ НЯМА ДА МЪЛЧИМ!" Архиви на прехода в Благоевград 1989-1991 г.

***

100 години от обявяване на Независимостта на България

***

130 години съдебно устройство в България

***

90 г. от подписването на Ньойския мирен договор

***

История на тютюна

***

СВЕТОВЕТЕ НА БАЛКАНСКАТА УЛИЦА

***

ГОРНА ДЖУМАЯ И БЛАГОЕВГРАД


 

100 години от обявяване на Независимостта на България

 

Публикувана е първата дигитална изложба с архивни документи, посветена на 100 годишнината от обявяване на Независимостта на България. http://www.archives.government.bg/index.php?lang=bg&page=66. Обхваща 102 архивни документи и над 1000 дигитални образа. Оригиналните документи се съхраняват в Центрания държавен архив, Държавния военно-исторически архив във Велико Търново и в държавните архиви в Бургас Велико Търново, Видин, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен и Търговище.
Дигитализирането на документите и подготовката на изложбата е с участието на студентите от специалност История в Югозападния университет “Неофит Рилски” - Камелия Иванова, Веселин Гроздев, Иванка Ованезова, Евелина Миткова, Станислав Филипов, Анастасия Кирилова, Сергей Вучков.

На 10 декември 2008 г. в ЮЗУ е открита документалната изложба  в чест на 100- годишнината от обявяване на независимостта на България. (представена преди това Народното събрание в София, във Велико Търново по време на официалното честване на 22 септември 2008 г. , а така също и във Виена, Москва и Скопие.

http://www.archives.government.bg/index.php?lang=bg&page=66

 


 

130 години съдебно устройство в България