Към Мултимедийния център са реализирани повече от 20 национални и международни научно-изследователски проекти с участието на студенти и докторанти от специалност "История" на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград.

Още

Центърът поддържа база данни от цифрови изображения на документи, фотографии, кинопрегледи, фонодокументи и др. Екипът е и сред създателите на първото българско електронно историческо списание "Известия по история".

Още

Презентационната дейност на мултимедийния център е ориентирана и към изготвяне на изложби и възстановки по различни поводи и теми. До този момент са експонирани 5 изложби.

Още