Мултимедиен център по компютърна архивистика, дигитални архиви и история на местното самоуправление е университетски научно-изследователски център, който има следните цели:

1. Да разшири достъпа до документи, периодични издания, публикувани извори чрез дигитализиране и предоставяне възможности за използване, включително и чрез интернет.

2. Да подобри възможностите за използване на историческите извори в учебния процес.

3. Да приобщи млади изследователи и студенти към новите технологии в областта на дигитализирането на културното (архивното) наследство.

  4. Да популяризира чрез дигитални и традиционни изложби документалното наследство 

  5. Специален приоритет са историческите изследвания на селищата в региона на Югозападна България и институциите на местното самоуправление.

  6. Да подобрява възможностите за обществена и съвместна работа, да създава материални условия и подходяща среда за работа с институциите на паметта – архиви, библиотеки, музеи.

   

  История:

  Центърът е създаден през 2003 г. по проект:  “Мултимедия за хуманитаристи – нови образователни технологии в процеса на обучение”,  финансиран от Световната банка (2003-2004) с ръководител доц. Кристина Попова; партньори от Университета в Грац, Австрия и Компютърния колеж в Кошалин, Полша, СУ “Св. Климент Охридски”.
  Първоначално Центърът разполага с: 15 компютърни работни станции с отделен сървър, цветен лазерен принтер “hp color Laserjet 1500L” и принтер “hp Laserjet 1300”;  2 скенера, единият от които - “hp Scanjet automatic document feeder” дава възможност за цифровизиране на негативи и диапозитиви; мултимедиен прожектор с подвижен екран и 1 касетофон със CD-плеър; дигитални фотоапарати и кинокамера. В последствие е обособена лаборатория за дигитализиране и презентиране на архивни документи с широкоформатен скенер i2s CopiBook RGB, професионален фотоапарат и плотер HP5500 42" Printer.

   

  През 2007 г. към центъра се обособяват две лаборатории:
  1. Лаборатория за дигитализиране на архивни справочници в мултимедийния център в Югозападния университет “Неофит Рилски” и   
  2. Лабораторията за научни изследвания, обучение и практически семинари по история и архивистика за студентите в Държавен архив-Благоевград, където се дигитализират и архивни документи.

  Лабораториите са оборудвани по реализирания от центъра проект “Научноинформационен комплекс „Дигитални архиви“ – съвременни перспективи за научно обръщение на националното документално наследство» съвместно с Държавна агенция «Архиви». Финансиран е от Фонд “Научни изследвания” на МОН (2007-2009 г.) Доц. д-р Марияна Пискова е ръководител на проекта, участват и доц. д-р Кристина Попова, доц. д-р Валентин Китанов, гл. ас. д-р Нурие Муратова и гл. ас. д-р Милена Ангелова.

  Целенасочена политика на Центъра е да привлича за реализиране на дейностите студенти и докторанти, както и да използва ресурсите за обучението в различните специалности от хуманитарния и обществения профил.