• Места на общата памет – дигитална карта на паметници, Университетски фонд за научни изследвания, 2012 г. Доц. Марияна Пискова, доц. Петър Воденичаров, доц. Кристина Попова, доц. Анастасия Пашова, гл.ас.д-р Нурие Муратова, гл. ас. д-р Милена Ангелова, докторант Сергей Вучков, докт. Анастасия Кирилова, докт. Станислав Филипов
  • Дигитално минало – Югозападна България в периодичните издания,Университетски фонд за научни изследвания, 2010 г. Доц. Марияна Пискова, гл.ас.д-р Нурие Муратова, гл. ас. д-р Милена Ангелова, докторант Сергей Вучков, докт. Анастасия Кирилова, студенти: Стела Костова и Филип Петров.

    

   Мултимедия за хуманитаристи – нови образователни технологии в процеса на обучение,  финансиран от Световната банка (2003-2004) с ръководител доц. Кристина Попова; с участието на доц. д-р Марияна Пискова, гл. ас. д-р Нурие Муратова и гл. ас. д-р Милена Ангелова, с партьорството на Компютърен колеж – Кошалин-Полша, Университета в Грац и катедра Архивистика в СУ “Св. Климент Охридски”.

    

   Политики и практики на социалистическата държава към мюсюлманското население в Грузия и България (Аджария и Благоевградски окръг), Университетски ФНИ, 2008, с участието на доц. д-р Марияна Пискова (ръководител на проекта), доц. д-р Кристина Попова, доц. д-р Петър Воденичаров, гл. ас. д-р Нурие Муратова и гл. ас. д-р Милена Ангелова

    

   Научноинформационен комплекс „Дигитални архиви“ – съвременни перспективи за научно обръщение на националното документално наследство, МОН, 2007- 2009, Конкурс „Научна инфраструктура”, ФНИ - МОН, с участието на доц. д-р Марияна Пискова (ръководител на проекта), доц. д-р Кристина Попова, доц. д-р Валентин Китанов, гл. ас. д-р Нурие Муратова и гл. ас. д-р Милена Ангелова, с партньорството на екип от Държавна агенция "Архиви"

    

   Аудиовизуален университетски архив и музей, Университетски ФНИ, 2007, ръководител доц. д-р Марияна Пискова

    

   История на университета в образ и слово, Университетски ФНИ, 2006, студентски проект с ръководител гл.ас. д-р Нурие Муратова

    

   Минало и културно разнообразие на община Благоевград /Международни контакти, връзки и проекти за комуникации с други региони/, Университетски ФНИ, 2006/2007, ръководител доц. д-р Марияна Пискова, Доц.д-р Кристина Попова, гл.ас.д-р Нурие Муратова, гл.ас. д-р Милена Ангелова

    

   Границите между личното и общественото здраве. Социалните болести (туберкулозата) в България през първата половина на XX век, Университетски ФНИ, 2006/2007, ръководител гл. ас. д-р Милена Ангелова

    

    

   Автоматизиране на архивен фонд – архивна база данни, Университетски фонд за научни изследвания, 2005/2006, гл. ас. д-р Нурие Муратова

    

   Участие в проекта “Ателие за биографични изследвания – АБИ” към Центъра за академични изследвания – София. доц. Кристина Попова (представител на екипа, ръководещ проекта), доц. Марияна Пискова, гл. ас. д-р Милена Ангелова, гл. ас. д-р Нурие Муратова

    

   Изследване на архивни фондове на жени и изграждане на модел за дигитализация, ФНИ на МОН, 2008-2009 г.,  гл.ас. д-р Нурие Муратова

    

   Кинефикация на мюсюлманските села в Югозападна България през 50 – те и 60 – те години на ХХ век, 2009 г., Институт за изследване на близкото минало, докторант Сергей Вучков

    

   Информационните технологии и трансформирането на архивното наследство в община Горна Джумая 1934-1944 г., ФНИ, 2007 г., гл.ас.д-р Нурие Муратова

    

   Участие на мюсюлманското население от Югоизточна България в изборите за народни представители в периода 9 септември 1944-1956, ФНИ, 2009 г., докторант Сергей Вучков

    

   Политики на паметта на късния социализъм. Движението „Народната памет разказва”, 1983-1989 г. , Институт за изследване на близкото минало, 2009, гл. ас. д-р Милена Ангелова

    

   Политики на социалистическата власт в България към жените мюсюлманки, Институт за изследване на близкото минало, 2009-2010 г., гл.ас.д-р Нурие Муратова

    

   Развитие на списание “Българска сбирка” под редакцията на Стефан Савов Бобчев, ФНИ, 2007 г., докторант Петър Първанов

    

    

   Международни проекти:

    

   Women and Minority Documentation and Digital Presentation - from Fragmented Data to Integration in the Information Society, ASO-Austria, 2007/2008, с участието на представители от България (доц. д-р Кристина Попова – ръководител на проекта, доц. д-р Марияна Пискова, гл. ас. д-р Милена Ангелова и гл. ас. д-р Нурие Муратова), Австрия, Румъния, Сърбия и Македония

    

   Проект «Социална политика и социални болести. Сравнение на политиките на общините Виена и София в борбата с туберкулозата след Първата световна война», спечелил австрийската стипендия ‘Митерауер’ (за млади учени в областта на  социална история) за 2007, гл. ас. д-р Милена Ангелова

     

    “Phoenix-European Thematic Network on Health and Social Welfare Policy” с подкрепата на ЕС с център университета в Айвора /Португалия/ под ръководството на проф. Лауринда Абреу (2003 – 2009 г.), доц.д-р Кристина Попова

     

    Case work and social control in 20th century ( в рамките на Phoenix TN Project) 2008-2009, доц.д-р Кристина Попова

     

    Athena Thematic Network for European Women’s Studies, 2006 – 2009 г., доц. д-р Кристина Попова

     

    Teaching Projects: (Re)vision of Social Policy in Post-Soviet Space: ideologies, actors and cultures  HESP CEU Project (2009 – 2012), доц.д-р Кристина Попова

    History of social work in Eastern Europe 1900-1960, Германия, Холандия, България, Хърватска, Латвия, Полша, Унгария, Румъния, Словения, международен проект с подкрепата на фондация „Фолксфаген” за България, 2005 – с участието на доц. д-р Кристина Попова и гл. ас. д-р Милена Ангелова