Мултимедиен център по компютърна архивистика, дигитални архиви и история на местното самоуправление

е университетски научно-изследователски център към Югозападен университет "Неофит Рилски"- Благоевград и се помещава на адрес:

 

 

2700 Благоевград

ул. Иван Михайлов, 66

Учебен корпус 1, стая 330А, стая 342Б

доц. Марияна Пискова

 

 

e-mail: wom.min@gmail.com