Центърът досега е участвал в реализирането на следните изложби:

 

"СТИГА ВЕЧЕ НЯМА ДА МЪЛЧИМ!" Архиви на прехода в Благоевград 1989-1991 г.

 

100 години от обявяване на Независимостта на България

 

130 години съдебно устройство в България

 

90 г. от подписването на Ньойския мирен договор

 

История на тютюна

 

СВЕТОВЕТЕ НА БАЛКАНСКАТА УЛИЦА

 

ГОРНА ДЖУМАЯ И БЛАГОЕВГРАД


 

"СТИГА ВЕЧЕ НЯМА ДА МЪЛЧИМ!"

Архиви на прехода в Благоевград 1989-1991 г.